Melodium 3

Program za decu od 5 - 7 godina


Grupa Melodium 3
Uzrast 5-7 godina
Broj dece u grupi oko 14
Trajanje časa 45 minuta, 2 x nedeljno
Trajanje kursa dok dete ne krene u školu.
Napomena tokom godine nastavnica klavira održi svakom detetu nekoliko individualnih časova u trajanju od 15-tak minuta, kako bi se uočio razvoj i sposobnosti dece za dalje učenje instrumenta. Na kraju godine roditelji dobijaju detaljan pismeni izveštaj o radu i napredovanju deteta, kao i preporuku za dalje muzičko usavršavanje.
Cena

Redovna cena
3,150 din

Sa plaćanjem do 1. u mesecu – popust
2,800 din

Plaćanje tri meseca unapred
2,300 din x 3

Posebni popusti za dvoje dece iz iste porodice.

Opis:

Radost muzike se nastavlja kroz program Melodium 3 u kojem, pored standardnih dečijih ritmičkih instrumenata deca upoznaju klavijaturu kao instrument na kome mogu da primene stečena ritmičko - melodijska znanja. Deca se osamostaljuju u muzičkom izražavanju i iskazuju muzikalnost kroz solističko pevanje, sviranje, muzičke igre, melodijske i ritmičke aktivnosti i prepoznavanje osnovnih muzičkih parametara: visine, dužine, jačine i boje tona. Posebno se neguje muzički doživljaj deteta kroz slušanje muzike i izražavanje pokretom, plesom, dramatizacijom i verbalno, kao i uočavanje emocija u muzici i karaktera kompozicija, što prirodnim putem vodi ka osnaživanju muzikalnosti deteta. Celokupan program se odvija kroz veselu i prijatnu muzičku atmosferu u kojoj deca uče kroz igru.