Melodium Gitara

Program za školarce i odrasle


Grupa Gitara sa teorijom muzike
Uzrast školska deca i odrasli
Broj upisanih individualni časovi (1) + grupni (oko 10)
Trajanje časa 45 minuta, 1x ili 2x nedeljno individualan čas. Teorija i solfeđo u zavisnosti od nivoa
Trajanje kursa Neograničeno, prema nivoima
Napomena Neophodan prijemni ispit. Po završetku godine učenici dobijaju detaljan pismeni izveštaj o svom radu i napredovanju
Cena

1 x nedeljno

Redovna cena
3,600 din

Plaćanje 5 meseci (pola školske godine) unapred
3,440 din x 5

2 x nedeljno

Redovna cena
6,150 din

Plaćanje 5 meseci (pola školske godine) unapred
5,800 din x 5

Posebni popusti za dvoje dece iz iste porodice.

Opis:

Učenik se upoznaje sa osnovnim tehnikama sviranja gitare, modernim aranžmanima, pop i rock zvukom i muzičkom notacijom. Moguće je izabrati program za klasičnu gitaru (tehnika prstima) ili modernu (tehnika trzalicom), kao i električnu gitaru. Aktivnosti u kojima će se učenici izveštiti na časovima gitare su; čitanje i sviranje standardne muzičke notacije kao i tablatura, pevanje, improvizacija, sviranje po sluhu i savladavanje ritma. Nakon savladane osnovne tehnike, učenici, u dogovoru sa nastavnikom, biraju repertoar – klasična, pop, rock, jazz, heavy metal, starogradska muzika.
Instrumentalni odsek:

Instrumentalni odsek podrazumeva učenje sviranja na klaviru i gitari, ali i uopšte, kombinovanje teorijskog i solfeđijskog znanja, neophodnog za dobrog muzičara. Cilj ovakvog načina muzičkog obrazovanja nije samo razvijanje virtuoznosti već razvijanje ljubavi prema muzici, muzičke kreativnosti, fantazije i uživanje u samom procesu stvaranja muzike. Savladavši osnove muzičke pismenosti i tehnike sviranja, cilj nam je da naši učenici budu osposobljeni da samostalno nastave svoj muzički rad i razvoj tokom života.

Programski ciljevi su izraženi kroz kriterijume. Opšti “Melodium” nivoi: Izraženi su standardnim kriterijumima “Melodium”-a, u kojima učenici prelaze iz jednog nivoa u drugi kad ostvare predviđene zahteve, bez obzira na uzrast. Iz jednog nivoa u viši, predviđeno je da se pređe tokom jedne školske godine, iako su moguća odstupanja. Grupisani su kao:

  • Osnovni nivo: 1, 2, 3, 4
  • Srednji nivo: 5, 6, 7, 8
  • Napredni nivo: 9, 10

Nakon položenog 10-tog nivoa očekuje se da je učenik osposobljen za samostalnog izvođača, te da poseduje, kako praktična instrumentalna znanja, veštine i tehnike sviranja, tako i teoretska znanja koja podrazumevaju muzičku pismenost.

Individualizovani nivoi: izraženi su individualizovanim kriterijumima koji se baziraju na proceni učenikovih znanja i veština na početku školske godine i ostvarenom napretku u odnosu na mogućnosti, sposobnosti i potrebe učenika ka željenim rezultatima na kraju školske godine.

Razlika izmedu dve vrste nivelacije je:
  • Opšti nivoi su za učenike kojima odgovara klasičan tip nastave i vrednovanje prema postignutim programskim zahtevima (standardno školsko ocenjivanje.
  • Individualizovani nivoi su za učenike kojima odgovara fleksibilniji tip nastave, alternativni programi, pristup i vrednovanje prema mogućnostima i okolnostima (individualizovano ocenjivanje).

Svaki učenik na kraju godine dobija “Melodium” diplomu sa položenim nivoom, kao i detaljan izveštaj o radu sa opisnim i tabelarnim prikazom postignutog napretka.
Teorija i Solfeđo (uz program klavira):

Časovi teorije i solfeđa su sastavni deo instrumentalnog odseka. Odvijaju se kroz grupnu nastavu u cilju sticanja osnovne muzičke pismenosti koja omogućava obradu instrumentalnog programa i zaokruživanje znanja neophodnih kompletnom muzičaru. Ritmički, melodijski i harmonski obrasci se zaokružuju pevanjem, sviranjem, slušnim predstavama i praktičnim radom sa notacijom. Učenici su podeljeni u grupe – ne toliko prema uzrastu, koliko prema prethodnom znanju, koje se proverava na početku školske godine i na kraju godine. Učenik prelazi u napredniju grupu za teoriju i solfeđo nakon što sa uspehom položi test iz pređenog gradiva. Opisni izveštaj o radu je prateći deo evaluacije učenikovog napretka. Znanja koja učenici stiču tokom časova teorije i solfeđa nisu koncipirana na osnovu usvajanja i memorisanja činjenica. Učenici se podstiču da ispituju, istražuju, analiziraju, stvaraju i sami donose zaključke o zakonitostima jezika muzike.

Početnici do 12 god., u zavisnosti od uzrasta i predznanja, raspoređuju se u grupe po nastavnom programu “Melodium 4” ili Nivo 1, koji se odvija 1x nedeljno. Stariji osnovci, srednjoškolci i odrasli, raspoređuju se u grupe za teoriju i solfeđo koji se odvijaju svake druge nedelje.

Odrasli: U skladu sa brojem učenika i nivoom znanja, organizuju se posebne grupe za odrasle učenike, u koje se mogu uključiti stariji srednjoškolci, studenti i svi ostali odrasli učenici.
Mimo predviđenih grupa, moguće je organizovati individualne časove instrumenta (klavir, gitara), teorije muzike i solfeđa ili pevanja, kao pomoć za vaspitače, učitelje, nastavnike ili amaterske muzičare koji žele da nauče muzičku notaciju ili se usavrše u muzičkom znanju.