Pitanja i odgovori - Školarci i odrasliKada dete treba da počne sa pohađanjem individualnih časova instrumenta?

To najviše zavisi od samog deteta. Oko četvrte-pete godine dovršava se faza formiranja sluha, ritma i opšte muzikalnosti (iako se ona nastavlja i dalje) i dete se mentalno i emotivno priprema za dužu koncentraciju i pažnju. Tada se dešavaju i fizičke promene i poboljšava se koordinacija pokreta neophodna za sviranje instrumenta.

Za prvi instrument u tom uzrastu se preporučuje klavir, a kasnije žičani instrumenti. Za duvačke instrumente potreban je formiran disajni sistem, što se dešava oko devete godine. Kako je razvoj individualan, najbolje je odvesti dete kod nastavnika željenog instrumenta na proveru. Sve ostale informacije ćete dobiti u muzičkim školama u Vašem gradu.

Mi pružamo individualne časove klavira i gitare za decu od sedam godina naviše. U radionicama "Melodium 3", znači od pete godine, dete se upoznaje sa klavijaturom i stiče prva iskustva na dirkama.

Na osnovu naših zapažanja, obavljamo konsultacije sa roditeljima i sugerišemo individualne časove instrumenta, ukoliko uočimo da je dete psihofizički spremno.

Da li moje dete može da počne sa učenjem klavira i sa 12 godina?

Naravno. Mentalno - starije dete će imati bolje sposobnosti - koncentraciju, moć razumevanja i samodisciplinu. Fizički - ruke, prste i položaj tela je lakše oblikovati u ranom uzrastu.

Od dece koja su u 12. godini počela sa učenjem klavira ne može se očekivati virtuoznost, ali je sasvim moguće postići zavidan nivo klavirske tehnike, u zavisnosti od toga koliko vremena se posveti vežbanju.

Da li ima smisla da odrasla osoba, slabije muzikalnosti, počne sa učenjem instrumenta?

Svakako. Nikad nije kasno. Svi odrasli, čak i u poznim godinama mogu početi sa učenjem instrumenta i postići dobre rezultate.

Ukoliko Vaše pevanje nije na visokom nivou, ne znači da “nemate sluha”, kako se to popularno kaže. Muzikalnost je spoj više veština i sposobnosti: uočavanja, analize i interpretiranja visine, intenziteta i trajanja tonova i ritmičkih i melodijskih obrazaca, muzičke memorije i harmonske osetljivosti. Ukoliko Vam pevanje nije jača strana, moguće je da nemate razvijenu kontrolu glasa, što ne mora tako i ostati.

Sve se može razvijati predanim radom, pa i muzikalnost.

Vaša filozofija podrazumeva da su sva deca muzikalna, pa ipak postoje prijemni ispiti za učenje instrumenta. Zašto?

Prijemnim ispitom pokušavamo da utvrdimo koje su manje, a koje više izražene muzičke sposobnosti, veštine i znanja budućeg učenika, kako bismo za njega/nju kreirali poseban program i dali preporuku za muzičko usavršavanje.

Takođe, na taj način pravimo klasifikacije učenika u grupe za časove Teorije i solfeđa.

Da li za učenje instrumenta primate svu decu koja se prijave, bez obzira na muzikalnost?

Trudimo se da primimo sve zainteresovane učenike.

Ipak, dešava se da nemamo svake godine otvorena mesta za učenje pojedinih instrumenata, te prvenstvo dajemo učenicima koji pokažu ne samo veću muzikalnost, već i želju za učenjem, vežbanjem i napredovanjem.

Ukoliko u vremenu kada se osoba interesuje nema otvorenih mesta za učenje instrumenta, ne znači da se tokom godine neće ukazati mesto. Ako imamo broj telefona zainteresovane osobe, svakako ćemo to i javiti.

Čuli smo da je za hor potrebna audicija. Zašto?

Da, hor je jedini program “Melodium”-a u kojem pravimo selekciju jer je u pitanju timski rad koji zahteva vrhunsko izvođaštvo svakog učesnika.

Kako je u pitanju moderna postavka hora, takozvani “SHOW” hor koji zahteva izuzetne pevačke, ritmičke, plesne i dramske sposobnosti, te sposobnosti se proveravaju na audiciji.

Želim da moje dete uči gitaru, ali nema vremena i za časove teorije/solfeđa. Da li su oni neophodni?

Kao što se bogatstvo jezika pospešuje slušanjem priča a kasnije čitanjem, pisanjem i usvajanjem gramatičkih pravila, tako je i sviranje proces koji se usvaja kroz različite metode: stalnim razvijanjem sluha, ritma, muzikalnosti i muzičkim opismenjavanjem.

Idealno bi bilo da se taj proces odvija na svakodnevnoj nastavi instrumenta, ali kao što je školska nastava podeljena na predmete čije se gradivo lakše, brže i ekonomičnije usvaja u grupi, tako se i osnove muzikalnosti i muzičke pismenosti uče na nastavi koja se zove Teorija i solfeđo.

Dakle, u našem standardnom programu za instrument je neophodno da učenik pohađa časove Teorije/solfeđa. Štaviše, za DIPLOMU "Melodium"-a o stečenom nivou znanja je neophodno da položi završni ispit, kako iz instrumenta, tako i iz Teorije/solfeđa.

Izuzetno, za pojedince možemo organizovati vannastavne časove instrumenta, teorije, muzičke notacije ili pevanja, po potrebi.

Da li se po završenoj godini za instrument dobija sertifikat?

Svi učenici na kraju godine dobijaju detaljan pismeni izveštaj o radu i napredovanju, u kojem ne postoji samo jedna ocena, već se procenjuje usvajanje svakog od elemenata muzičkog znanja i veština, npr. za klavir - tehnika (skale, razlaganje trozvuka, portato, legato...), položaj tela i šake, muzikalnost (dinamika, vođenje melodije...), odnos prema radu, muzička pismenost izražena na klavijaturi itd. kao i opšti utisak nastavnika.

Diplomu o pređenom nivou dobijaju učenici koji pokažu predviđen nivo znanja i veština, kako za instrument, tako i za klavir, a ostali, koji to ne polože, dobijaju uverenje o pohađanju nastave.

Na taj način svako napreduje svojim tempom.

Da li se sa diplomom "Melodium"-a učenik može kasnije upisati u državnu srednju muzičku školu?

Mi se obavezujemo da svakom učeniku obezbedimo potrebno znanje i veštine kroz naše programe. Od angažovanja učenika (i roditelja) zavisi koliko brzo će napredovati.

Tokom šest godina instrumentalne nastave u “Melodium”-u, uz predan rad i vežbanje, stiče se dovoljno znanja za eventualni upis na teoretski odsek u državnim muzičkim školama, iako se znanje iz teorije i solfeđa još mora nadograditi individualnim časovima (kod nas se časovi teorije i solfeđa organizuju dva-tri puta mesečno, a u osnovnoj muzičkoj školi 8 puta mesečno).

Ukoliko je to cilj kome težite, potrebno je organizovati takvu nastavu od samog početka školovanja.

Ukoliko su svi faktori prisutni, uključujući prirodne muzičke sposobnosti deteta, nema prepreka da dete nakon šestogodišnjeg školovanja polaže prijemni ispit za srednju muzičku školu, koji polažu svi koji žele da se upišu, bez obzira na prethodno školovanje.

Ukoliko želite da Vaše dete paralelno sa našom nastavom dobije sertifikat državne muzičke škole po završetku svake godine, potrebno je pripremiti program na samom početku i organizovati nastavu sa dodatnim individualnim časovima teorije i solfeđa. Polagnje ispita u državnoj muzičkoj školi pripremamo samo za klavir, jer program za gitaru se razlikuje.

Da li je moguće nadoknaditi propušten čas?

Pojedine propuštene individualne časove instrumenta je moguće nadoknaditi ukoliko su izostanci pravovremeno najavljeni (minimum 24 sata pre početka časa).

Učenik može nadoknaditi 4 izostanka u toku školske godine.

Izostanak sa grupne nastave časova za Melodium 4, teorije i hora, na žalost, nije moguće nadoknaditi, ali je moguće dogovoriti konsultacije sa nastavnikom.

Šta se dobija sa uplatom upisnine u Melodiumu 4, Nivou 1, HORu i Instrumentalnom odseku?

Za školarce i odrasle u grupama Melodium 4, Nivo 1, HOR i Instrumentalni odsek u paketu koji se dobija uz upisninu obezbedili smo:

Melodium 4: Brošura "Melodium i ja", Video DVD "Melodium i ja", najnoviji Audio CD Melodiuma "Pesmom oko sveta", poklon certifikati u vrednosti od 1000+ dinara, Melodium torba, Melodium majica ili kačket, knjiga i radna sveska

Nivo 1: Brošura "Melodium i ja", Video DVD "Melodium i ja", Audio CD sa muzikom za slušanje, poklon certifikati u vrednosti od 1000+ dinara, Melodium torba, Melodium majica ili kačket, knjiga i radna sveska

HOR Melodium: Brošura "Melodium i ja", Video DVD "Melodium i ja", najnoviji Audio CD HORa "No.1", DVD sa video, audio materijalima za rad, poklon certifikati u vrednosti od 1000+ dinara, Melodium torba, Melodium majica ili kačket

Instrumentalni odsek: Brošura "Melodium i ja", Video DVD "Melodium i ja", Audio CD sa muzikom za slušanje, poklon certifikati u vrednosti od 1000+ dinara, Melodium torba, Melodium majica ili kačket, knjiga i radna sveska