Filozofija

Misija - zašto postojimo?

Naša misija je da pružimo kvalitetnu muzičku edukaciju deci, omladini i odraslima kroz kreativnu i vedru atmosferu.

Osnovni principi „Melodium“ filozofije

  • Svako dete je muzikalno, svaka odrasla osoba može postati muzikalna.
  • Muzika neguje kognitivni, emocionalni, socijalni i fizički razvoj deteta, te je muzička edukacija u službi celokupnog psihofizičkog razvoja deteta.
  • U prvim muzičkim iskustvima treba da učestvuje celo telo – muzika se diše, peva, svira, stvara, sluša, igra, skače i oseća.
  • Najbolji rezultati u učenju se postižu kroz vedru, igroliku atmosferu.
  • U muzičkom izvođaštvu akcenat treba staviti na zadovoljstvo tokom samog procesa a ne samo na rezultate.
  • Kvalitetna muzička edukacija deteta se postiže u stalnoj saradnji roditelja-učenika-nastavnika.

Istorijat

„Melodium“ je 2003. godine osnovala Aleksandra Grbić Hrustić, muzički pedagog i kompozitor za decu, koja je višegodišnje iskustvo u radu sa najmlađima stekla u internacionalnoj školi u Bangkoku (Tajland).

Proučavajući svetski poznate metode muzičke edukacije za najmlađe (Kindermusik, Yamaha, Suzuki, Music Together, Orff/Schulwerk, Kodaly...), kreirala je jedinstvene programe muzičke edukacije prilagođene našem podneblju.

Prvobitno osnovan kao Centar za razvoj muzičke edukacije, uz doprinos mladih, kreativnih i stručnih nastavnika, „Melodium“ je izrastao u veliki muzički centar za edukaciju koji godišnje druguje sa preko 300 učenika svih uzrasta.

Vizija

Stremimo liderstvu u novoj formi muzičke škole koja će biti otvorena za svaki uzrast i polje muzičkog interesovanja, u kojoj je naglasak na kreativnosti i inovativnim metodama rada.

Budućnost vidimo u tome da što većem broju ljubitelja muzike pružimo kvalitetnu muzičku edukaciju i da programi „Melodium“-a budu prisutni širom naše zemlje.

Stvaranjem novih pesama, predstava, priručnika i knjiga za decu i muzičke edukatore, želimo da podignemo nivo muzičke svesti u Srbiji.