Upis i raspored

Upis u grupe 'Melodium-a' je moguć tokom cele školske godine iako preporučujemo da se polaznici upišu od početka školske godine, u Septembru.

Sve informacije o upisu možete dobiti putem telefona 021/655-10-76 (16 do 20h) i 060/355-80-80 (12 do 20h) ili dolaskom u naše prostorije u Milovana Glišića 8 ili Grčkoškolskoj 6 - uobičajeno od 16 do 20h, ali vas molimo da prethodno telefonom proverite radno vreme.

Za upis u Melodium neophodno je uplatiti upisninu u iznosu od 1.250 dinara. Upisnina važi u toku cele školske godine čak i ako se pohađanje prekine, pa nastavi tokom godine. Upisnina je nepovratna. U cenu upisnine je uračunato: (linkovi sa fotografijama na su na desnoj stani u zelenom boksu):

Upis zahteva lično prisustvo zakonskog zastupnika (odnosno roditelja) polaznika, ukoliko je polaznik maloletan.

Zainteresovani za grupe Melodium 1, 2 i 3 mogu prisustvovati probnom času bez uplate upisnine uz prethodno zakazivanje. Očekujemo da se roditelj javi i da potvrdi upis 24h nakon održanog probnog časa, te da u tom vremenskom roku potvrdi upis uplatom mesečnog iznosa i upisnine.

Za upis na časove klavira i gitare je neophodan prijemni ispit, a za pristup horu audicija, koji se mogu zakazati putem telefona. Na prijemnom ispitu/audiciji za maloletnike je obavezno prisustvo roditelja.


Milovana Glišića 8

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
16:30 - 17:15
Pilići
Grupa momentalno ne radi
16:30 - 17:15
Lavići
Grupa momentalno ne radi
16:30 - 17:15
Pilići
Grupa momentalno ne radi
16:30 - 17:15
Slonići
Melodium 2
16:30 - 17:15
Lavići
Grupa momentalno ne radi
09:00 - 09:45
 
Muz. Teorija, početni
17:30 - 18:15
Slonići
Melodium 2
 
17:30 - 18:15
Medvedići
Melodium 3
17:30 - 18:15
Žabice
Melodium 2
17:30 - 18:15
Medvedići
Melodium 3
17:30 - 18:15
Žabice
Melodium 2
10:00 - 10:45
 
Muz. Teorija 1
18:30 - 19:15
Tigrići
Melodium 3
 
18:30 - 19:15
Delfini
Melodium 2
18:30 - 19:15
Amadeus
Melodium 4
18:30 - 19:15
Tigrići
Melodium 3
18:30 - 19:15
Delfini
Melodium 2
11:00 - 11:45
 
Melodium HOR
19:30 - 20:15
 
Muz. Teorija 2/odrasli
  19:30 - 20:15
 
Melodium HOR
19:30 - 20:15
 
Nivo 1 (instrumentalci)
   
 

Grčkoškolska 6

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
16:30 - 17:15
Klikeri
Melodium 2
 
17:00 - 17:45
Tufnice
Grupa momentalno ne radi
16:30 - 17:15
Pačići
Grupa momentalno ne radi
17:00 - 17:45
Klikeri
Melodium 2
16:30 - 17:15
Pačići
Grupa momentalno ne radi
 
17:30 - 18:15
Cvetići
Melodium 1
 
18:00 - 18:45
Krofnice
Melodium 1
17:30 - 18:15
Leptirići
Melodium 1
18:00 - 18:45
Zvečkice
Melodium 1
17:30 - 18:15
Vrtirepi
Melodium 1
 
18:30 - 19:15
Zebrice
Melodium 2
 
19:00 - 19:45
Žirafice
Melodium 2
18:30 - 19:15
Bombonice
Melodium 1
19:00 - 19:45
Žirafice
Melodium 2
18:30 - 19:15
Zebrice
Melodium 2
 
 
 

Prijemni (klavir/gitara)

Prijemni ispit za klavir se sastoji od provere opšte muzikalnosti (sluh, ritam, muzička memorija) od strane nastavnika. Potrebno je pripremiti jednu pesmu za pevanje. Učenici od 7 do 10 godina bez prethodnog teoretskog muzičkog znanja kreću sa programom "Melodium 4", a učenici od 10 godina naviše sa programom Teorije – početni nivo.

Ukoliko učenik poseduje prethodno teoretsko znanje, biće raspoređen u grupu za časove Teorije nakon pismenog i usmenog testa.Audicija (hor)

Kako je u pitanju moderna postavka hora, takozvani “SHOW” hor koji zahteva izuzetne pevačke, ritmičke, plesne i dramske sposobnosti, audicija za hor se sastoji iz tri dela:

  • Vokalne sposobnosti (potrebno je pripremiti jednu poznatu pesmu, dečiju, pop, ili starogradsku): analiza boje, intenziteta i opsega glasa, opšte muzikalnosti (sluh, ritam, muzička memorija) od strane nastavnika.
  • Pokret i ples: dete će se pokretati i plesati uz modernu muziku (pop), u sopstvenoj koreografiji, analiza ritmičnosti i koordinacije pokreta od strane nastavnika.
  • Dramske sposobnosti: dete će izražajno pročitati pesmu za decu koju dobije na licu mesta. Prati se ekspresivnost lica i glasa, kao i govorna artikulacija.