Dobrodošli u Melodium


Posvećeni smo tome da unesemo radost muzike u živote svih ljudi, a naročito da kroz jedinstvene programe muzičke edukacije za decu obogatimo svet najmlađih.

Slušanje, kretanje, pevanje, stvaranje, osećanje, izražavanje, čitanje i sviranje muzike se usvaja kroz pažljivo kreirane programe koji osnažuju celokupan psihofizički razvoj deteta. Progresija usvajanja muzičkih elemenata, obrazaca i koncepata se odvija kroz različite programe za svaki uzrast, postepeno produbljujući razumevanje jezika muzike.

Svaki program za predškolski uzrast je koncipiran u okviru dvogodišnjeg vremenskog perioda, integrišući doživljavanje osnovnih muzičkih elemenata: tempa, dinamike, visine i boje tona, karaktera i emocionalnog konteksta muzike. U programu za najstariju predškolsku grupu, Melodium 3, doživljeni koncepti se postepeno osvešćavaju, da bi praktičnu primenu dostigli u programu za školsku decu, Melodium 4, u kojem deca stiču prva iskustva u pisanju, čitanju i izražavanju muzičke notacije – vokalno i kroz odabrani instrument.

U programima za školski uzrast, muzičko usavršavanje se nastavlja kroz vokalni (hor) i instrumentalni odsek (klavir i gitara). Individualni časovi instrumenta su kombinovani sa grupnom teoretskom nastavom, tokom koje se učenici muzički opismenjuju i stečeno znanje prenose na instrumentalno izvođenje. Hor je stvoren po brodvejskom konceptu grupnog pevanja sa plesnim pokretima, tzv. Show Choir, i predstavlja pionirski rad u našoj zemlji.

Instrumentalni programi za odrasle su poseban oblik neformalnog obrazovanja, u koje se može uključiti svaki ljubitelj muzike, bez obzira na prethodno znanje, veštine i sposobnosti.


Pridružite se čarobnom svetu muzike, smeha i igre!